Schoolprogrammatie

Via Schoolpodium Noordwest verwonderen we kinderen tijdens de schooluren.

Binnen de schooluren leiden we kinderen van de kleuter-, lagere- en secundaire school toe naar een ruim cultureel aanbod. Van grote en kleine voorstellingen (theater, dans, film, muziek) tot een uitgebreide kunsteducatieve werking (met allerlei workshops). Elke activiteit wordt telkens omkaderd met lesmappen, lessuggesties, nabesprekingen of interactieve spelvormen.  

Waarom scholenwerking? We willen leerlingen laten leren in cultuur. Hen verwonderen, andere perspectieven tonen, hun referentiekaders verbreden. 

Lees meer over de scholenwerking van N22.  

Benieuwd naar onze huidige schoolprogrammatie?

Schoolpodium NoordWest is een samenwerking met GC's De Kroon,
De Platoo, De Zeyp, Essegem, Nekkersdal en De Vaartkapoen.