Erfgoed

vogel

Neder-Over-Heembeek is een bruisende deelgemeente van Brussel.
In 1813 werd ze een zelfstandige gemeente door de fusie van de toenmalige gemeenten Over-Heembeek en Neder-Heembeek. De gemeente zou ruim 100 jaar zelfstandig blijven totdat ze in 1921 opgenomen werd bij de stad Brussel. De reden voor de aanhechting van Laken, Haren en Heembeek was "Bruxelles Port de Mer": de creatie van een Brusselse zeehaven aan het Kanaal Van Willebroek.

Wil je meer weten over de (volks)geschiedenis van Heembeek, kijk dan zeker naar onze uitgegeven boeken en publicaties.

Wil je meer informatie over:

 

Neder-Over-Heembeek

heeft veel contrasten en gezichten...

 • Kom je via Haren - Vilvoorde langs de Buda-brug, Heembeek binnen, dan maak je kennis met de industriezone langs het kanaal. Je wordt er ook geconfronteerd met al het afval dat we in Brussel produceren en weggooien.
   
 • Rijd je langs het Militair Hospitaal naar de dorpskern, dan zie je het meest landelijke gedeelte van Heembeek: mooie landschappen met wilde grasvelden gescheiden door bosjes met vooral wilgen, verstoken groene plekjes, aardewegeltjes,… een rijke fauna en flora.
   
 • Kom je vanuit het centrum (Van Praetbrug) Heembeek binnen, dan ontdek je Heembeek als suburbaan woondorp, met hoog- en laagbouw, alleenstaande villa's en rijwoningen, flatgebouwen en een diversiteit van sociale woningen (Versailleslaan en Mariëndaal).

 

De Mutsaardwijk

vormt als onderdeel van Laken het grensgebied tussen Neder-Over-Heembeek en het Lakense centrum.

In 1860 stond langs de Wandweg slechts één huizenblok: “den Wand” of “Mutsaert”.

Vanaf 1860 werden langs de Wandstraat enkele huizen gebouwd.
Na de eeuwwisseling werd de Mutsaard stilaan maar zeker een stedelijke zone.

De eerste stap was de inlijving bij Brussel van Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren. Naar aanleiding van de wereldtentoonstelling van 1935 op de Heizelvlakte werden in de Mutsaard de Vuurkruisenlaan en de Pagodenlaan aangelegd. Duizenden mensen vonden er hun thuis. Na de Tweede Wereldoorlog explodeerde de wijk door onbegrensde nieuwbouw.

 

De Groene Wandeling

Neder-Over-Heembeek is een stadsdorp met grote tegenstellingen:

De oprukkende verstedelijking bedreigt de open ruimte. De economische ontwikkeling van de havenzone creëert jobs maar is ook een bron van visuele vervuiling en deed heel wat waardevol erfgoed teniet.

Nederlands- en Franstalige milieuverenigingen en bewoners sloegen de handen in mekaar om de groene ruimten te bewaren, te herwaarderen en ten dienste te stellen van de bevolking. Bestaande paden en veldwegels, holle wegen, open ruimten en waardevolle ecologische gebieden werden aaneengeregen en zo ontstond de Groene Wandeling Neder-Over-Heembeek. De wandelkaart en achtergrondinformatiefiches zijn gezamenlijk te verkrijgen in het Gemeenschapscentrum door overschrijving van 4 euro/ex. Groepen en verenigingen betalen slechts 3 euro/ex.

Het GC Heembeek-Mutsaard stelt meer dan 13 'gezondheids-kilometers' (bewandelbaar in groep, met gids, of individueel) voor.

 • De JOEPER-wandeling
 • De TWEEBEEK-wandeling
 • BEGIJNENBOSDAL-wandeling
 • De SINT-LENDRIK-wandeling
 • HAIMBECHA-wandeling

 

Heembeek-Ingezoomd

Hier vind je het digitaal geheugen van Heembeek.