Brusselse gemeenschapscentra bereiden samen met 100 gelote Brusselaars hun toekomst voor

Onder de roepnaam #missie2030 start N22, het netwerk van de Brusselse gemeenschapscentra (GC’s), een toekomsttraject op. Om dat nieuwe verhaal vorm te geven hebben we een participatieve actie op poten gezet. De gemeenschapscentra gaan in dialoog met 100 gelote Brusselaars die zich verzamelen onder de noemer N100. Inschrijven kan vanaf vandaag, via n100.brussels.

Inclusief inspraaktraject

De N100 brengt 100 Brusselaars samen die als klankbord moeten dienen voor de Brusselse gemeenschapscentra. De inspiratie werd gehaald bij de G1000, het Belgische platform voor democratische innovatie. ​ Voor de N100 worden Brusselaars van alle achtergronden uitgenodigd om zich in te schrijven en kandidaat te stellen om bij te dragen aan de nieuwe toekomstplannen van de gemeenschapscentra. Het traject kwam tot stand in co-financiering tussen de VGC en de vzw’s achter de gemeenschapscentra.

Om de N100 zo inclusief en divers mogelijk te maken kunnen deelnemers Nederlands, Frans of Engels spreken. Ze kunnen iemand uit hun omgeving meebrengen als ze een andere taal spreken of als ze extra ondersteuning nodig hebben. De N100 wordt zo representatief voor de heterogeniteit van Brussel. De groep zal bestaan uit 50% gebruikers en 50% niet-gebruikers van de gemeenschapscentra, en er is ook ruimte voor 10% mensen van buiten de stad.

Twee bijeenkomsten

Eenmaal de N100 samengesteld is, zullen de deelnemers twee keer samenkomen. Een eerste keer in maart en een tweede keer in mei. Tijdens die ontmoetingen nemen ze deel aan gesprekstafels, samen met medewerkers en beleidsmakers. Hun input en nieuwe inzichten worden nadien gebundeld om dan in juni een waardenkader samen te stellen.

Eind 2024 zullen alle gemeenschapscentra hun gezamenlijke en eigen individuele missietekst voorstellen. Het is immers ook de bedoeling dat elk gemeenschapscentrum zijn eigen rol in de buurt en zijn eigen identiteit verder ontwikkelt.

Hoe deelnemen?

Vanaf vandaag kunnen Brusselaars zich kandidaat stellen voor de N100. Dat kunnen ze nog tot 29 februari 2024 (deadline verlengd). Begin maart 2024 worden de 100 leden van N100 geloot. Om de deelname aan de N100 gemakkelijker te maken, geven de GC's een vrijwilligersvergoeding.

Geïnteresseerde Brusselaars kunnen zich kandidaat stellen via: