Uil&Spiegel juni-juli-augustus 2018

Verschijningsdatum: 
06/01/2018
Onderwerp: 
't Hiembeiks Kotteer vrijwaart het voortbestaan van Familia

De nieuwe vzw 't Hiembeiks Kotteer werd speciaal opgericht om het Familiagebouw open te houden.

En verder:

  • werd een nieuwe editie van Living en Ville afgetrapt met een geslaagd feest
  • nam LDC Ado Icarus afscheid van Eddy Denayer
  • stelt grafisch vormgeefster Amina Saâdi haar werk over de Versailleswijk tentoon
  • plant de MIVB nieuwe busverbindingen voor Neder-Over-Heembeen en de Mutsaard
  • stellen we je voor aan Habiba, initiatiefneemster van de babbeluurtjes

Veel leesplezier!