Verkiezingen

7 mei 2024: Verkiezingsdebat GC Nohva

Verkiezingen zetten een maatschappij op scherp. Als stemmer staan we voor een belangrijke keuze met als gevolg veel vragen, onzekerheden en twijfels. In 2024 gaan we naar de stembus voor alle beleidsniveaus: op 9 juni (Europees Parlement, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussels Hoofdstedelijk Parlement en Vlaams Parlement) en op 13 oktober (provinciaal en gemeentelijk).

GC Nohva zet onderwijs op de agenda. Hoe zorgen we voor kwaliteitsonderwijs in een meertalige context? Hoe verzekeren we leerkrachten voor elk vak, voor elke klas? Verder zoomen we in op onderwerpen die de buurt beroeren, mobiliteit, betaalbaar wonen veiligheid etc.  

Op basis van deze onderwerpen organiseren we op dinsdagavond 7 mei in Lendrik een debat met alle partijen uit de raad van de Vlaamse gemeenschapscommissie in Brussel.

Wil je graag de visie van de opkomende partijen horen? Heb jij vragen voor de afgevaardigden van de partijen? Zorg  dat je erbij bent op 7 mei! Deelnemen is volledig gratis.  

9 juni

Europese verkiezingen

 • Verkiezing van de leden Europees Parlement 
 • Voor alle meerderjarigen met de nationaliteit van een EU-lidstaat wiens hoofdverblijfplaats in België is, geldt er opkomstplicht. 
 • Je kan op de Belgische lijst stemmen of op de lijst van het land waar je een staatsburger van bent ( is enkel op aanvraag)
 • De Belgische lijst is nationaal (geen taalgebonden lijsten) 
 • België verkiest 21 van de 705 zetels  
 • Voor de eerste keer verleent Europa het stemrecht aan minderjarigen, 16- en 17-jarigen moeten stemmen. Er geldt geen opkomst- noch registratieplicht voor Belgische burgers. 

Federale verkiezingen

 • Het gaat om de verkiezing van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 • Voor alle meerderjarigen met Belgische nationaliteit geldt opkomstplicht, als je in het buitenland woont geldt er ook registratieplicht. 
 • In Vlaanderen en Wallonië zijn de lijsten gewest gebonden. 
 • In Brussel zijn de lijsten taalgebonden, maar in de realiteit kan je gewoon kiezen. 

Gewestelijke verkiezingen Brussel

 • Voor alle meerderjarigen met Belgische nationaliteit geldt opkomstplicht, als je in het buitenland woont geldt er ook registratieplicht. 
 • In Brussel gaat het om de 89 zetels van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Daarvan gaan 72 zetels naar Franstaligen en 17 zetels naar Nederlandstaligen. 
 • De Nederlandstalige verkozenen zetelen ook in de raad van de VGC. 

Gewestelijke verkiezingen Vlaanderen

 • De Nederlandstalige Brusselse kiezer kiezen 6 van de 124 leden van het Vlaams Parlement. 
 • Deze stemmen niet op Decreten die enkel van toepassing zijn op het Vlaamse Gewest en zetelen feitelijk enkel in de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

13 oktober

Gemeenteraadsverkiezingen

 • Alle meerderjarige inwoners van België mogen stemmen in de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn.