Tramlijn 10: verbinding tussen NOH en het centrum

Vanaf 2024 zal tramlijn 10 NOH verbinden met het centrum. Na grondig onderzoek en aftoetsing met de buurt, zijn de plannen ingediend bij de stedenbouwkundige aanvraag.
 

Waarom een tram?

Neder-Over-Heembeek is een deelgemeente in verandering: nieuwe woningen, nieuwe banen en nieuwe scholen zorgen voor nieuwe noden. Om bewoners een alternatief te bieden voor de auto, zal een nieuwe tramlijn een vlotte verbinding met het centrum mogelijk maken. 

Trams bezitten tot 250 zitplaatsen, zijn een aantrekkelijk vervoersmiddel voor gebruikers en rijden op een groot deel van de route op hun eigen bedding, waardoor ze sneller zijn dan bussen. Op die manier zal de tram het hoofd bieden aan de stijgende vervoersbehoeften die voortvloeien uit de demografische groei van de wijk.

Waar en wanneer?

Vanuit het knooppunt Heembeek zal tram 10 dichtbevolkte gebieden, talrijke openbare infrastructuren (scholen, sportcentra, bibliotheek), winkels, bedrijven en het Militair Hospitaal met elkaar verbinden. Waar de tram langsrijdt, zullen straten kwalitatief heringericht worden. 

De inhuldiging van de tram is gepland in 2024. Verschillende fases zijn daar reeds aan vooraf gegaan, zoals een contextstudie, impactstudie en bestemmingsstudie. Vanaf 2022 gaan de werkzaamheden van start. 

Bekijk hieronder het volledige traject en kalender.

 

Blijf op de hoogte!
Volg MOVE NOhW via hun website en facebookpagina.