Vacatures

Sociaal-cultureel werker

Tijdelijke jobs - Entiteit Gemeenschapscentra - GC Nohva - B

Bachelor / Master - Bepaalde duur

Reageren tot en met: 28/03/2024

De job in het kort

Je ontwikkelt samen met verenigingen en geëngageerde buurtbewoners uit Heembeek-Mutsaard activiteiten waar gemeenschapsvorming centraal staat. Je bent de coördinator van Living en Ville waarbij je met lokale partners van mei tot september activiteiten organiseert in de openbare ruimte. Je omkadert vrijwilligers die zich engageren binnen GC Nohva en je ondersteunt de conversatiegroepen.

In het Nohva-team werk je nauw samen met een publiekswerker en met logistieke en administratieve medewerkers. Je rapporteert aan je centrumverantwoordelijke.

Implementeren, uitvoeren en evalueren van beleidsbeslissingen:

 • Je versterkt bestaande projecten en experimenteert met nieuwe wijkprojecten.
 • Je doet mee aan participatieve projecten met het oog op dialoog of samenwerking rond maatschappelijk relevante thema’s.
 • Je zet actief mee de koers uit van het vrijwilligersbeleid van het gemeenschapscentrum en ondersteunt de verenigingen.
 • Je staat in voor de aanmoediging en ondersteuning van een omgevingsgerichte houding binnen het gemeenschapscentrum en durft buiten de muren te treden.

Actief deelnemen aan overleg en samenwerkingen:

 • Je organiseert projectoverleg.
 • Je neemt actief deel aan teamoverleg.
 • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. sociaal-culturele werking, aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
 • Je schrijft mee aan het lokale actieplan en het voortgangsrapport.

Operationeel beheren van dossiers en projecten:

 • Je verkent het netwerk en stimuleert samenwerkingen met lokale en bovenlokale organisaties, verenigingen en met informele groepen en sleutelfiguren.
 • Je staat in voor de prospectie en het contacteren van partners voor lokale activiteiten en je hebt hierbij oog voor nieuwe trends. Je hebt voeling met vernieuwende acties in de lokale gemeenschap.
 • Je staat in voor het beheren van het deelbudget en subsidies van jouw projecten.
 • Je volgt de administratie van jouw projecten op.

Inschakelen in de brede werking van het gemeenschapscentrum:

 • Je ondersteunt bij andere activiteiten van het centrum.
 • Samen met de publiekswerker en de centrumverantwoordelijke heb je oog voor de gehele werking van het centrum.

Bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kom je terecht in een dynamische en innovatieve overheidsorganisatie waar je zinvol werk kan leveren voor Brusselaars, met Brusselaars.

Bekijk het vacaturebericht voor alle info over deze functie op: www.vgc.be/vacature

Profiel

Je bent bachelor, gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs of master.

Belangrijke vaardigheden voor deze functie

 • netwerken
 • creatief handelen
 • innovatief zijn
 • initiatief nemen
 • flexibel reageren
 • omgaan met diversiteit
 • vlot contact leggen
 • stressbestendig zijn
 • bereid zijn om geregeld ’s avonds en in het weekend te werken
 • kennis hebben van de Brusselse socio-culturele context is een pluspunt
 • kennis van het Frans is een groot pluspunt

Aanbod

Je krijgt een halftijdse vervangingsovereenkomst met als loonschaal B111.  

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In de infobundel berekenen we het nettoloon van een alleenstaande zonder personen ten laste.

Aantrekkelijke extra’s

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven  

 • Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.
 • Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.
 • Er zijn vele verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd die 12 maanden duurt.

Zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

Groene mobiliteit

 • Elke werknemer bij de VGC krijgt een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.
 • Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.
 • Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,35 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.
 • Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

Interesse?

 

Alle informatie over de functie en de selectieprocedure met tijdslijn hebben we voor jou samengebracht in het vacaturebericht. 

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Neem dan contact op met Liesbet Vanmechelen, centrumverantwoordelijke bij de GC Nohva op het nummer 02 268 20 82 of via liesbet.vanmechelen@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Vanessa Van Damme beantwoordt graag je vragen op het nummer 0493 31 41 03 of via jobs.vgc@vgc.be.

Solliciteer nu

Jobstudent

Jobstudent - Studentenjob

Reageren tot en met: 05/04/2024

Geïnteresseerde kandidaten kunnen t.e.m. vrijdag 5 april 2024 solliciteren via het registratieformulier: https://www.jobsolutions.be/register/19403-3.

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn gelijke kansen belangrijk. Kinderen of andere familieleden van VGC-personeelsleden worden bij de selecties voor de jobstudenten gelijk behandeld met andere kandidaten.

Profiel

De jobstudenten worden geselecteerd en geëvalueerd op basis van het volgende competentieprofiel:

 • Betrokken en dienstbaar zijn
 • Integer handelen
 • Mondeling vaardig zijn
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht werken
 • Nauwkeurig en met zin voor orde en netheid werken
 • Flexibel reageren (zowel in tijd als in takenpakket)

Per functie kan dit profiel, indien vereist, aangevuld worden met functiegebonden competenties. Sommige functies vereisen immers specifieke criteria (bv. minimumleeftijd en/of minimaal behaald diploma).

Aanbod

Netto maandloon € 2.393,11

Interesse?

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Anna Katumua, medewerker bij de directie personeel en HRM op het nummer 02 563 05 97 of via jobs.vgc@vgc.be

Als het digitaal inschrijven niet lukt, aarzel dan niet om ons te bellen 02 563 05 97 of te mailen jobs.vgc@vgc.be. We helpen je graag verder bij het solliciteren.

Solliciteer nu