Haal meer uit je wijk met Stadsmakers

Broed jij op een project om meer uit je wijk te halen? Tot en met 7 december 2021 kan je een project inzenden in het kader van Stadsmakers, de nieuwe projectoproep Nederlandstalige aangelegenheden.

Binnen het lokaal cultuurbeleidsplan Horizon 2020-25 wordt, naar jaarlijkse traditie, de projectoproep Stadsmakers 2022 gelanceerd. Projecten die voldoen aan de doelstellingen van het cultuurbeleidsplan en de selectiecriteria komen in aanmerking voor een subsidie.

Iedereen kan een aanvraag indienen (individuen, collectieven, verenigingen) over alle mogelijke artistieke en culturele vormen en uitingen. Enige vereiste is dat de projecten plaatsvinden op het grondgebied van de Stad Brussel en aansluiten bij de uitgelichte doelstellingen. Projecten kunnen minimaal €250 en maximaal €7500 subsidie ontvangen.